Nie je INFRA ako INFRA

Vážený čitateľ, dovoľujeme si Vás informovať o vlastnostiach a rozdieloch medzi jednotlivými infražiaričmi vyskytujúcimi sa na Slovenskom trhu. Momentálne sa môžete stretnúť s viacerými druhmi infražiaričov, ktoré je možné rozdeliť do viacerých skupín.

Základné rozdelenie je:
- tmavé
- svetlé (svietivé).

Tmavé infražiariče či už plynové, elektrické (sálavé panely – stenové alebo stropné) alebo teplovodné pracujú s vlnovou dĺžkou ako radiátory - nad 5um a majú veľmi dlhý nábeh ako i dlhý dobeh. Ich prevádzková teplota je do 300°C. Táto vlnová dĺžka sa zastavuje ako na plynnom tak i kvapalnom skupenstve. To znamená že pri svojej činnosti ohrievajú primárne i vzduch. Ich vlastnosti sa približujú vlastnostiam klasického vykurovania - cirkulácia vzduchu a s tým spojené vírenie prachu, vysúšanie vzduchu (okrem plynových s horením vo vnútri tam sa naopak vlhkosť vďaka spalinám enormne zvyšuje), treba počítať s objemom vzduchu (m3 ) pretože ohriaty vzduch stúpa smerom hore ako i s tepelnými stratami (otvorením dverí, brán okien a pod. teplo nenávratne odchádza. Použitie v exteriéri by bolo nezmyselné.

Svetlé infražiariče je možné rozdeliť na strednovlnné medzi ktoré patria svetlé plynové ako i klasické elektrické kúpeľňové infražiariče s oceľovým alebo skleneným telesom v ktorom je volfrámové vlákno. Tieto infražiariče pracujú s vlnovou dĺžkou nad 3 um. Majú určitý nábeh ako i malý dobeh. Ich prevádzková teplota je okolo 900°C. Táto vlnová dĺžka sa čiastočne zastavuje na plynnom i na kvapalnom skupenstve. To znamená že pri svojej činnosti ohrievajú čiastočne primárne i vzduch. V exteriéri sú pri nižších teplotách a pri akomkoľvek prúdení vzduchu prakticky nepoužiteľné. Ich vlastnosti sú na rozmedzí moderného infra vykurovania a klasického vykurovania - čiastočná cirkulácia vzduchu a s tým spojené vírenie prachu, vysúšanie vzduchu (okrem plynových s horením vo vnútri - tam sa naopak vlhkosť vďaka spalinám enormne zvyšuje), je možné počítať s m2 ale treba zohľadniť i tepelné straty.

Ďalšou skupinou svetlých infražiaričov sú infražiariče krátkovlnné - kremíkové (len elektrické) - tieto infražiariče pracujú s vlnovou dĺžkou nad 2 um. Majú takmer okamžitý nábeh ako i minimálny dobeh. Ich prevádzková teplota je okolo 1300°C. V exteriéri majú problémy s prúdením vzduchu.

Najnovšou generáciou sú infražiariče krátkovlnné - rubínové so zlatom legovaným povrchom. Tento žiarič pracuje s vlnovou dĺžkou 1,2um a vďaka špeciálnej úprave vlnovej dĺžky pomocou zlatého legovania povrchu žiariča je to prvý infražiarič približujúci sa vlastnosťami prirodzenému infražiareniu zo slnka (samozrejme bez UV žiarenia). Rubínový materiál sa využíva i pri výrobe šošoviek v laserových generátoroch. Vďaka svojej konštrukcií pracuje až s teplotou 2200°C. Táto vlnová dĺžka sa už nezastavuje na plynnom ani na kvapalnom skupenstve.

 

To znamená že pri svojej činnosti neohrieva primárne vzduch. Ten sa ohrieva až sekundárne od nahriatych tuhých predmetov. Napríklad je zaujímavé že sneh topí naopak ako pri iných spôsobov – žiarenie prenikne na podkladovú plochu od ktorej sa potom ohrieva sneh, ľad, voda. Zo žiarenia máte pocit ako keď pri –20°C teplote vyjde na zjazdovke slniečko a to Vás príjemne ohreje. Pri ich projekcií sa počíta s m2 pričom nie je treba zohľadňovať tepelné straty. Sú určené i pre ohrev v exteriéri pokiaľ prúdenie vzduchu nie je väčšie ako 0,8 m/s.

Dôležitým parametrom je i využitie (premena) dodanej energie! Z porovnania taktiež vyplýva, že napríklad z dodaného 1kW elektrickej energie dostanete jednoznačne najviac tepla z krátkovlnného lineárneho rubínového infražiariča (98,897%). Tabuľkový prehľad:

Vďaka týmto vlastnostiam sa dostáva TEPLOMET na špičku infražiaričov pretože je možné s ním možné zabezpečovať teplo i vo veľmi náročných podmienkach s vynikajúcou ekonomickou efektivitou.

OBJEKTY KDE MÁ TEPLOMET NAJLEPŠIU EKONOMIKU:

 Kostoly, hrady a zámky, kultúrne domy, domy smútku, športové haly a telocvične, plavárne

 Veľkoplošné výrobné haly a sklady s vysokými stropmi kde sa pracuje len 8 hodín denne

 Autoservisy a dielne v ktorých sa často otvárajú dvere prípadne sú to objekty s malým počtom pracovníkov pracujúcich na veľkej ploche

 Nezateplené objekty najmä stany a plechové haly

 Všetky pracoviská v exteriéri—strážne stanovištia, montážne pracoviská, servis či záchranná akcia v exteriéri.

 

 

7 bodov pre teplomet!

Používanie lineárnych krátkovlnných lineárnych infražiaričov s rubínovým - zlatom legovaným povrchom žiariča = teplometom je najideálnejšie z nasledujúcich dôvodov:

1). V priestoroch nemusíte počítať s tepelnými stratami pretože pri použití teplometov nezáleží na tepelných stratách, ktoré by bolo treba pri iných vykurovacích systémoch potrebné riešiť zateplením. Teplomety svojimi krátkymi vlnami ohrievajú len plochu na ktorú vlny či už priamo alebo odrazom dopadajú. K ohrevu vzduchu prichádza až sekundárne od ohriatych predmetov čo je v tomto prípade nepodstatné.

2). Teplomet svojou činnosťou nezohrieva vzduch, nevíri prach, neprodukuje žiadne exhaláty, škodliviny ani zápach. Nezvyšuje vlhkosť v objekte. V prípade potreby nemení klímu vo vykurovanom priestore – ohreje len osoby.

3). Špecialitou vykurovania či ohrievania pomocou teplometov je možnosť okrem celoplošného vykurovania vykurovať i zónovo alebo bodovo. To znamená že teplometmi je možné vykurovať len tie miesta v ktorých sa aktuálne nachádzajú pracovníci či technologické zariadenia čim sa dajú usporiť nezanedbateľné finančné prostriedky. Teplomet je možné nastaviť ako svetlo.

4). Teplomet je schopný v okamžiku dosahovať potrebný výkon či len postupným a krátkodobým zapínaním temperovať teplotu na požadovanom mieste.

5). Úpravou povrchu na ktorý dopadá lúč z teplometu je možné zvýšiť účinnosť – čím tmavší a matnejší je povrch (odev, farba ohrievaného stroja a pod.) tým je väčší príjem tepelnej energie a naopak svetlé a lesklé povrchy žiarenie odrážajú a posúvajú ho inam.

6). Teplomet má jednoduché ovládanie pomocou: - vypínača, pohybového spínača, priestorového alebo kontaktného termostatu, časového spínača, diaľkového ovládača a pod. Do elektrického obvodu je možné zapojiť i regulátor výkonu.

7). Technické riešenie upevnenia teplometov umožňuje rýchlu montáž a demontáž. V letnom období je možné teplomety demontovať, očistiť od možného znečistenia a uložiť do skladu. V prípade zmien v stavebnej konštrukcií sa teplomet vždy dá použiť.

Dnes môže o ekonomickom efekte firmy rozhodovať i náklad na zabezpečenie tepla. V kaž- dom podniku sa nájdu priestory, ktoré sa na jednej strane používajú len krátkodobo, ale na druhej strane sa vykurujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celú vykurovaciu sezónu. Sú to napríklad šatne, ktoré sa používajú v prípade 8 hodinového pracovného času len 2 x denne! Ak tento vykurovaný priestor má, ako každý iný, tepelné straty sú tieto mimo čas, po ktorý tento priestor využívame, čistým plytvaním !

 

NAJVÄČŠIU ÚSPORU TEPELNEJ ENERGIE DOSIAHNEME VTEDY, AK JU NEMUSÍME VÔBEC VYROBIŤ !

 

TECHNOLOGICKĚ POUŽITIE:

- technologický predohrev
- ohrev plastov pre ich tvarovanie
- dehydratácia betónu, omietok a pod.
- urýchľovanie vysychania maľovky
- sušenie náterov, vypaľovanie lakov
- ochrana proti poškodeniu mrazom

SOCIÁLNY PROGRAM: - vytváranie priaznivých pracovných podmienok pre pracovníkov
Výhody:
- zvýšenie pracovného výkonu
- zvýšenie kvality prevádzanej práce
- zníženie chorobnosti a chorôb s povolania
- zníženie fluktuácie

 

NEZABUDNITE - TEPLOMET :

- neohrieva vzduch !
- skracuje realizáciu výroby
- zvyšuje kvalitu prevádzaných prác
- má veľmi jednoduché použitie

- umožňuje celoročnú činnosť firmy
- celkové citeľne znižuje náklady a eliminuje možné škody

Výhody voči iným otepľovacím systémom:
- žiadne vírenie prachu
- žiadna spotreba kyslíka
- žiadne emisné splodiny a kondenzát
- neporovnateľne nižšie náklady na výsledný efekt
- ľahká manipulácia a bezpečnosť pri práci
- má najnižšie možné prevádzkové náklady

 

V prípade, že Vás naše teplomety zaujali radi vám spracujeme cenovú ponuku na akýkoľvek priestor či technológiu. Zmienené teplomety je možné i fyzicky odskúšať vo Vami zvolenej prevádzke. Kontaktuje nás na číslo +421(0) 907 743 899, alebo e-mailom: 4eprogres@gmail.com Viac informácií nájdete na: www.teplomet.sk