TÚV

Ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) pomocou elektrickej energie, či obnovitelných zdrojov energie ako je vietor, voda či slnko, ktoré využívame priamo či nepriamo využitím fotovoltaických panelov.

Pri zabezpečovaní TÚV je dôležité si uvedomiť bezpečnostné parametre, tak aby neprišlo ku poškodeniu zdravia horúcou vodou či nebezpečnými mikroorganizmami ako je napríklad legionella, ktoré sa v teplej vode šíria vo väčšej miere.

 

1
INDIVIDUÁLNA CENOVÁ PONUKA
2
ODBORNÉ PORADENSTVO
4
ZASTÚPENIE VÝROBCOV