PRIDÁTE SA ?

KÚRIM ČI SI OHRIEVAM TÚV PO CELÝ ROK ZDARMA BEZ OHĽADU NA DENNÚ ČI NOČNÚ HODINU, ČI JE SLNEČNO ČI ZAMRAČENÉ, ČI FÚKA ALEBO JE ABSOLÚTNE BEZVETRIE!

DOSŤ BOLO DYMIACICH KOMÍNOV !

ČISTÝ VZDUCH ! ŽIADNE SKLENÍKOVÉ PLYNY !

Dovolte mi predstaviť vám absolútne ekologický a prevádzkovo bez nákladový spôsob ohrevu TÚV a kúrenia.

Tepelné čerpadlo v symbióze zo Slovenským priemyselným vzorom ENERGOMLYNOM  = budúcnosť ekologickej energetiky!

Podrobné ekonomické rozbory nájdete na stránke E-MILL

 

Kľúčové slovo: udržateľnosť


Práva a potreby budúcich generácií sa čoraz viac dostávajú do povedomia verejnosti. Zaoberanie sa témou ako je vykurovanie a ohrev TÚV môže v blízkej budúcnosti pomôcť liečiť naše životné prostredie a tým zabrániť jeho trvalému poškodeniu.
„Udržateľné technológie a procesy sú tie, ktoré uspokoja potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.“
Podľa tejto definície, je tepelné čerpadlo jednou zo zásadných udržateľných technológií vykurovania, pretože - na rozdiel od používania ropy a zemného plynu na kúrenie - nie je závislá na obmedzených zdrojoch a chráni životné prostredie pre budúce generácie.
Ak sa k tepelnému čerpadlu pridá i ekologická a bez emisná výroba elektrickej energie, ktorú tepelné čerpadlo potrebuje na jeho pohon máme vyhraté! Jednou z najprogresívnejších možností je ešte stále využitie vody na pohon malých lokálnych vodných elektrární, ktoré vďaka vodnatému Slovensku eliminujú prenosové straty.

Slovensko má k dispozícií viac ako 32 tisíc kilometrov vodných tokov. Takmer cez každé väčšie mesto preteká pre ENERGOMLYN dostatočne veľká rieka na to aby pre tepelné čerpadlo vyrobila potrebnú elektrickú energiou. Načo nakupovať a používať fosílne palivá tam kde je energia zadarmo!

Na základe plánov komisie EÚ o znížení emisného zaťaženia zo strany jeho producentov z EÚ o 40% do roku 2030 je možné skombinovaním mnou vyvinutého zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktoré som nazval ENERGOMLYN a akéhokoľvek tepelného čerpadla vyrobeného v EÚ viem dosiahnuť absolútne bez emisný a prevádzkovo bez nákladový ohrev TÚV a tiež spôsob vykurovania či chladenia v akomkoľvek objekte.

Vďaka pomerne jednoduchému prenosu elektrickej energie nie je nevyhnutné aby vykurované objekty stáli v blízkosti vodného toku i keď je to najvýhodnejšie, pretože je možné vodu z rieky okrem výroby elektrickej energie využiť i ako nízkopotencionálny zdroj tepelnej energie pričom viaceré tepelné čerpadlá dokážu už pri teplote vody (nízkoenergetického zdroja) 0°C vyrobiť teplú vodu s výstupnou teplotou 35°C s výkonovým číslom COP – 4,2 alebo s výstupnou teplotou 55°C s výkonovým číslom COP – 2,8. Systémy vzduch-voda sú na tom ešte lepšie. To znamená, že napr. jeden 10kW ENERGOMLYN dokáže zabezpečiť teplo pre cca. 4-5 rodinných domov s tepelnou stratou do 8kW. Takéto využitie vody v rieke sa nijakým spôsobom negatívne nedotkne ani jej kvality, ani v nej žijúcich živočíchov, či dokonca ani teploty. Pozitívom môže byť jej okysličovanie.

Ďalším zaujímavým faktom je, že sa pomerne veľká investícia do tepelného čerpadla vďaka spojeniu s mnou vyvinutým multifunkčným generátorom energie vráti podstatne skôr, ako keď sa využíva len s nakupovanou elektrickou energiou. V čase keď elektrická energia nie je potrebná na pohon tepelného čerpadla, či do ohrev TÚV môže byť buďto spotrebovávaná v objekte na osvetlenie či pohon elektrospotrebičov, alebo výhodne predávaná do siete. Práve tento fakt by mohol podporiť záujem o inštalovanie týchto technológií z radov obyvateľstva či štátnej správy.

Ak si predstavíte, že väčšinou slovenských miest preteká relevantná rieka je naplnenie ambiciózneho plánu európskej komisie na Slovensku, pri čo i len minimálnej podpore, viac ako reálne. 

Ďalším aspektom je fakt, že pre prevádzku a ani pre výrobu nie je potrebný žiadny prvok ktorý by sa v EÚ nenachádzal, tu môže byť využitá a podporená cezhraničná spolupráca, konkurencie schopnosť, zamestanosť či marginálne skupiny, pričom ak sa vhodne podporí miestna výroba absolútne všetko ostane doma. Týmto spôsobom je možné posunúť pridanú hodnotu na Slovensku z kategórie: montážna dielňa zahraničného investora, do pozície: vývozca technológií z vyššou pridanou hodnotou.

Verím, že tento unikátny potenciál pochopia i neustále oslovovaní zástupcovia štátu od ktorích očakávam, že prispejú k jeho uvedeniu do života a to najmä finančne, nakoľko máme problémy s čerpaním Eurofondov na zmysluplné projekty, či vôbec.